Autor: admin

0

ZAMBIJSKIE DROGI OJCA M. SZUBY SJ, CZĘŚĆ DRUGA

Rozmowa przybliżająca 45 lat posługi misyjnej Ojca Michała w Afryce. Część II. W czasie wieloletniej posługi na misjach pełnił Ojciec ważne i odpowiedzialne funkcje. Z pewnością każda z nich zawiera szeroki zakres obowiązków.Byłem między...

CICHY I OFIARNY

BRAT EUGENIUSZ ŻELEŹNIAK SJ (1900–1942) Eugeniusz Żeleźniak urodził się 4 czerwca 1900 roku w Jekaterynosławiu (dzisiejsze miasto Dniepr w środkowowschodniej Ukrainie). Gimnazjum ukończył w Charkowie. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 6 października 1922 roku. Nowicjat...