BRAT TADEUSZ NOGAJ SJ, MISJONARZ W ZAMBII W LATACH 1968 – 1986

Brat Tadeusz Nogaj urodził się 8. października 1937 roku w Starej Wsi koło Brzozowa, w wielodzietnej rodzinie (dwie siostry i trzech braci) jako syn Stanisława i Marii z domu Data. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Starej Wsi podjął dalszą naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sanoku w zawodzie ślusarza. Po ukończeniu szkolnej edukacji, kilka lat pracował w Kolegium księży Jezuitów w Starej Wsi jako pomoc w kuchni oraz w ogrodzie. 11 czerwca 1955 roku postanowił poświęcić swoje życie służbie Bogu wstępując do nowicjatu zgromadzenia zakonnego, które znał już od wczesnego dzieciństwa. w Starej Wsi. Po dwuletnim nowicjacie został dopuszczony do szłożenia pierwszych ślubów zakonnych. Następnie został posłany przez przełozonych do posługi domu zakonnym,, kolegium w Krakowie. W 1960 roku otrzymał wezwanie do zasadniczej służby wojskowej, którą odbył w jednostce Marynarki Wojennej w Gdyni. Po powrocie z wojska przełożeni skierowali go do Czechowic, gdzie przez kilka lat pracowałem w kuchni.

Kilka lat poźniej, kiedy była grupa jezuitów przygotowywała się do wyjazdu do Afryki na misje, brat Tadeusz chętniej do niej dołączyl. Na misje do zambii wyjeżdża w styczniyu 1968 roku wraz z trzema innymi współbraćmi zakonnymi, tj. ojcami Austustynem Smydą, Adamem wargockiem oraz pochodzącym również ze Starej Wsi ojcem Michałem Szubą. Po dotarciu, z Polski przez Amsterdam do Lusaki stolicy Zambii, pierwszą jego stacją misyjną była Chingombe, jedna z najstarszych placówek misji jezuickich. Tam Brat Tadeusz zajmował sie budową nowego domu, założył elektryczność i doprowadził wodę. Pomagał także po sąsiedzku wspólnocie tam pracujących Sióstr Służebniczek.

W kolejnych latach Brat Tadeusz pracowal m. in. w Mapnsia, Katondwe, Mpunde oraz w Kasisi. gdzie jego głownym zajęciem bylo prowadzenie tamtejszej (jezuickiej) farmy.
Kiedy wyjechał na krótki odpoczynek, oraz aby trochę podreperować zdrowie, do Ojczyzny w 1986 roku, stanowczo Bratu doradzano, by ze względu na swój stan zdrowia już nie powracał do pracy w Afryce. I tak sie też stało. Brat Tadeusz został skierowany przez przełożonych do jezuickiego kolegium w Starej Wsi, gdzie pełni rolę portiera-furtiana klasztoru.

ZE STAREJ WSI DO LUSAKI. ROZMOWA Z BR. TADEUSZEM NOGAJEM SJ
Anna Żmuda
Każdy człowiek ma swoją historię wyboru drogi życiowej. Jak kształtowała się Brata droga powołania zakonnego? Urodziłem się i wychowałem w wyjątkowym … czytaj dalej