Miesięczne Archiwum: czerwiec 2024

OKRUCHY WSPOMNIEŃ O MISJONARZACH

OJCIEC WINCENTY CICHECKI SJ Ojciec Wincenty Cichecki zmarł 14 marca 2006 roku w Lusace w wieku 86 lat. Jego rodzony brat Kazimierz był salezjaninem i w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku sprowadził polskich salezjanów do...

RELACJA DOTYCZĄCA POMOCY DLA UKRAINY

Wrocław, 16.01.2024 Czcigodny Ojcze Dyrektorze, Pax Christi! Dawniej spóźnionym z bożonarodzeniowymi życzeniami żartobliwie mówiono: „Miesiąc styczeń – czas pisania życzeń”. Dobiegł końca rok 2023, jest styczeń kolejnego roku. Przesyłam oprócz życzeń małe sprawozdanie. To...