Miesięczne Archiwum: luty 2023

SKUTKI CYKLONU ANA W MALAWI

Malawi, kraj liczący obecnie ponad 20 milionów mieszkańców, jest jednym z najuboższych państw świata ciągle narażonym na katastrofy naturalne, takie jak powodowane przez ulewne deszcze powodzie, potężne cyklony, a także trzęsienia ziemi, plagi szkodników...

PROBLEMY PO PRZEJŚCIU CYKLONU

Obecnie Madagaskar ciągle jeszcze znajduje się w porze deszczowej i cyklonowej. Życie jest tu trudne, szczególnie dla dzieci, które kontynuują naukę w szkole. W ciągu dwóch miesięcy (styczeń i luty) przez Madagaskar przeszły cztery...