GALERIE VIDEO

GALERIE VIDEO

Antonio Socci

Tajemnice Jana Pawła II

MADAGASKAR
GALERIE O. TADEUSZA KASPERCZKA SJ

O. TADEUSZ KASPERCZYK SJ

GALERIE O. JÓZEFA PAWŁOWSKIEGO SJ

O. JÓZEF PAWŁOWSKI SJ, MISJONARZ NA MADAGASKARZE

MALAWI

GALERIE O. GERARDA KARASA SJ

O. GERARD KARAS SJ

GALERIE O. JÓZEFA OLEKSEGO SJ

O. JÓZEF OLEKSY SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

GALERIE O. LUDWIKA ZAPAŁY SJ

O. LUDWIK ZAPAŁA SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

SUDAN POŁUDNIOWY

GALERIE O. TOMASZA NOGAJA SJ

O. TOMASZ NOGAJ SJ, MISJONARZ W SUDANIE POŁUDNIOWYM

ZAMBIA
GALERIE O. ANDRZEJA LEŚNIARY SJO. ANDRZEJ LEŚNIARA GALERIE O. J. M. ROSTWOROWSKIEGO SJO. JAKUB M. ROSTWOROWSKI SJ, MISJONARZ W ZAMBII
UKRAINA
GALERIE O. H. DZIADOSZA SJ

O. HENRYK DZIADOSZ

GALERIE O. TADEUSZA SAROTY SJ

O. TADEUSZ SAROTA SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

GALERIE O. ST. SMOLCZEWSKIEGO SJO. STANISŁAW SMOLCZEWSKI SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE GALERIE BR. JERZEGO ZADWÓRNEGO SJBR. JERZY JADWÓRNY SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE
CHINY

GALERIE O. ARTURA WARDĘGI SJ

O. ARTUR WARDĘGA SJ, MISJONARZ W CHINACH

BRAZYLIA

GALERIE O. MIROSŁAWA A. MATYJI

O. MIROSŁAW A. MATYJA SJ, MISJONARZ W BRAZYLII