Miesięczne Archiwum: grudzień 2016

COLLEGE MAMPITASOA PROSI O WSPARCIE

12.2016 Dzień dobry Księże Cz. H. Tomaszewski Dziękuję za księdza odpowiedź. Proszę nam wybaczyć, że jeszcze raz piszę do Księdza. Przekazałam Księdza odpowiedź rodzicom naszych uczniów oraz gronu pedagogicznemu. Zadecydowaliśmy, że napiszemy list, który...

DRODZY DOBROCZYŃCY I PRZYJACIELE MISJI

Podczas audiencji ogólnej 18 grudnia 2013 roku Papież Franciszek, zwracając się do Polaków, powiedział: „Już wkrótce nasze serca przeniknie radość Wigilii i świąt Bożego Narodzenia. Zostawiając wolne miejsce przy wigilijnym stole, pomyślmy o biednych,...

Tradycyjne afrykańskie obrzędy inicjacji

Oprac. Czesław H. Tomaszewski SJ 13.11.2016 W religiach afrykańskich obrzędy inicjacji związane są z przechodzeniem człowieka z jednego ważnego momentu życia do kolejnego. Można wyróżnić kilka takich kluczowych etapów: narodziny, nadanie imienia, dojrzewanie, zawieranie...

Doroczna akcja na rzecz pomocy misjom. Sprawozdanie 2015

Czesław H. Tomaszewski SJ 19.11.2016 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15). Dzielić się darem wiary z innymi to znaczy być misjonarzem „Każdy ochrzczony powołany jest, aby dawać świadectwo...