Dzienne archiwum: 12 grudnia, 2016

Tradycyjne afrykańskie obrzędy inicjacji

Oprac. Czesław H. Tomaszewski SJ 13.11.2016 W religiach afrykańskich obrzędy inicjacji związane są z przechodzeniem człowieka z jednego ważnego momentu życia do kolejnego. Można wyróżnić kilka takich kluczowych etapów: narodziny, nadanie imienia, dojrzewanie, zawieranie...

Doroczna akcja na rzecz pomocy misjom. Sprawozdanie 2015

Czesław H. Tomaszewski SJ 19.11.2016 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15). Dzielić się darem wiary z innymi to znaczy być misjonarzem „Każdy ochrzczony powołany jest, aby dawać świadectwo...