MISJONARZE AKTYWNI

MISJONARZE AKTYWNI

Poniżej przedstawiamy tych, którzy są ciągle aktywni na misjach. Oto, co sami piszą o sobie, swoim powołaniu misyjnym, swojej pracy, projektach, potrzebach …

O. BARTŁOMIEJ PIOTR PRZEPELUK SJ, MISJONARZ W UKRAINIE

O. BARTŁOMIEJ PIOTR PRZEPELUK SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. GERARD KARAS SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

O. GERARD KARAS SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

O. LUDWIK ZAPAŁA SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

O. LUDWIK ZAPAŁA SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

O. ANDRZEJ LEŚNIARA SJ, MISJONARZ W ZAMBII

O. ANDRZEJ LEŚNIARA SJ, MISJONARZ W ZAMBII

BR. JERZY ZADWÓRNY SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

BR. JERZY ZADWÓRNY SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. JÓZEF PAWŁOWSKI SJ, MISJONARZ NA MADAGASKARZE

O. J. PAWŁOWSKI SJ, MISJONARZ NA MADAGASKARZE

O. JAKUB M. ROSTWOROWSKI SJ, MISJONARZ W ZAMBII

O. JAKUB M. ROSTWOROWSKI SJ, MISJONARZ W ZAMBII

O. TADEUSZ SAROTA SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. TADEUSZ SAROTA SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. STANISŁAW SMOLCZEWSKI SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. STANISŁAW SMOLCZEWSKI SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. ARTUR WARDĘGA SJ, MISJONARZ W CHINACH

O. ARTUR WARDĘGA SJ, MISJONARZ W CHINACH

Br. DAMIAN WOJCIECHOWSKI SJ, MISJONARZ W KIRGIZJI