O. BARTŁOMIEJ PIOTR PRZEPELUK SJ

O. BARTŁOMIEJ PIOTR PRZEPELUK SJ

O. Bartłomiej Piotr Przepeluk SJ. Urodził się 15 listopada 1985 r. w Kłodzku. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 2005 r. Po odbyciu dwuletniego nowicjatu w Starej Wsi, złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzne w Krakowie. W ramach apostolatu angażował się w pracę z młodzieżą. Po filozofii, przez dwa lata pracował w Jezuickim Duszpasterstwie Powołaniowym. Kolejnym etapem w jego życiu były trzyletnie studia teologii, w trakcie których posługiwał w najuboższych dzielnicach miasta Belo Horizonte (Brazylia). Teologię ukończył w listopadzie 2015 r. Po powrocie z Brazylii rozpoczął studia specjalistycznie z liturgiki na Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie, które ukończył w czerwcu 2019 r. Od tego czasu posługuje w m. Chmielnicki na Ukrainie m.in. jako duszpasterz, dyrektor domu rekolekcyjnego i odpowiedzialny za dzieło pomocy uchodźcom wojennym. Bartłomiej interesuje się liturgiką, duchowością, historią, lubi pracować z ludźmi i podróżować.

W KRAJU OGARNIĘTYM WOJNĄ
O. Bartłomiej Piotr Przepeluk SJ
KILKA SŁOW O SOBIE. Jestem księdzem, jezuitą. Do zakonu wstąpiłem 18 lat temu, w 2005 roku, zaraz po maturze. Święcenia kapłańskie otrzymałem przed 8 laty. Obecnie posługuję na ogarniętej … czytaj dalej