PIONIERZY MISJI ZAMBIJSKIEJ

PIONIERZY MISJI ZAMBIJSKIEJ
09.11.2017

W 2017 roku Kościół katolicki w Zambii obchodzi 125 lat swego istnienia. Ewangelizację Rodezji Północnej rozpoczęli Ojcowie Biali, którzy przybyli tam w 1891 roku. Przemierzając kraj od północy, założyli pierwszą stację misyjną w Mambwe. Od południa natomiast, 14 lat później (1905), pośpieszyli im z pomocą jezuici. Dwaj francuscy jezuici, ojcowie Józef Moreau i Juliusz Torrend, przybyli do Monze. Założyli dwie pierwsze stacje misyjne w Chikuni oraz w Kasisi i tam głosili Ewangelię. Z czasem dołączyli do nich jezuici różnych narodowości, m.in. Julian Merleau, Francuz z Prowincji Portugalskiej, Kasper Moskopp z Prowincji Austriackiej, Węgier Stefan Rodenbücher oraz Słowak Jakub Longa.

Po roku 1912, kiedy Stolica Apostolska powierzyła prowincji galicyjskiej misje na terenie Rodezji Północnej, zaczęli przybywać tam Polacy. Byli to: Apoloniusz Kraupa, Leon Kodrzyński i Wojciech Pączka, Stanisław Hankiewicz, dawny misjonarz z Mozambiku, Felicjan Czarliński i Franciszek Pacek. W latach międzywojennych misję wzmacniali kolejni misjonarze z Polski: Waldemar Seidel, Jan Spendel, Wincenty Markiewicz i Andrzej Jędrzejczyk, Stanisław Siemieński i Piotr Osterkiewicz, Bruno Wolnik, Franciszek Tomaka, Stefan Borecki i Władysław Misiąg.

Po drugiej wojnie światowej na misje do Rodezji Północnej przybył Adam Kozłowiecki, późniejszy arcybiskup Lusaki i kardynał, więzień Auschwitz i Dachau. Następnie wielu innych ojców i braci: Kazimierz Kozłowski, Władysław Lęcznar, Andrzej Piróg, Julian Pławecki, Tadeusz Walczak, Stanisław Nowicki, Andrzej Żyłka, Antoni Kowalik, Stanisław Siedlarski, Wincenty Cichecki i Piotr Świerczek, Jan Jarski, Mikołaj Ircha, Wacław Kołodziejczyk, Franciszek Woda i inni.
Byli to Pionierzy Ewangelizacji ludności Północnej Rodezji (od 1964 Zambii), krainy nad Zambezi, Luangwa i Kafue, których w kolejnym numerach biuletynu chcemy naszym Czytelnikom krótko zaprezentować.

(red.)

POCZĄTKI POLSKIEJ MISJI W CHINGOMBE. OJCIEC JAN LAZAREWICZ SJ. CZĘŚĆ II
Józef Boroń SJ
SIOSTRY Z POLSKI!
Nadszedł rok 1928. Brat Leon Kodrzyński skończył budowy i opuścił Chingombe, aby  …. czytaj dalej
POCZĄTKI POLSKIEJ MISJI W CHINGOMBE. OJCIEC JAN LAZAREWICZ SJ. CZĘŚĆ I
Józef Boroń SJ
W roku 1928 zaraz po moim przyjeździe z Polski otrzymałem przydział do Chingombe. W tamtym czasie była to placówka straszliwie odcięta od świata. Trzeba było do niej iść co najmniej … czytaj dalej
POLSKA PIEŚŃ RELIGIJNA NA CZARNYM LĄDZIE. OJCIEC STANISŁAW HANKIEWICZ SJ
Józef Boroń SJ
Chociaż za trudy misyjnego życia afrykańska ziemia poskąpiła mu mogiły, chociaż na wieczny sen nie szumią mu afrykańskie drzewa i wysokie trawy, imię ojca Stanisława Hankiewicza … czytaj dalej