O. ARTUR WARDĘGA SJ

O. Artur Wardęga SJ pracuje w Chinach od roku 1989. Obecnie przebywa w Macao, gdzie pełni funkcję dyrektora Instytutu im. Matteo Ricciego. Instytut, „prowadząc działalność akademicką i kulturalną, jest miejscem rozwoju kontaktów i współdziałania jezuitów oraz uczonych z akademickich instytucji Zachodu i Chin. W Matteo Ricci Institute odbywają się międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe. Instytut uczestniczy też w międzynarodowych sympozjach i konferencjach oraz prowadzi dialog międzyreligijny i międzykulturowy z Chinami w takich dziedzinach jak historia, literatura i filozofia. […] Instytut Matteo Ricciego w Macao ma wyjątkowe przesłanie. To tu rozpoczęły swoją działalność misje jezuickie w Chinach, a ich głównym ambasadorem był o. Matteo Ricci. Macao tak w XVI wieku, jak i obecnie stanowi miejsce przenikania się kultur i religii – z Europy i Azji.

I nigdy nie było tu dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu” (MS 2013/2[8], s. 17).

DO GALERII ZDJĘĆ

02. Artur Wardęga SJ, misjonarz w Chinach.Misje w Chinach

W 1989 roku na misje do Chin udali się, jeszcze jako klerycy, dwaj jezuici z prowincji krakowskiej: o. Jan Konior SJ i o. Artur Wardęga SJ. W późniejszym czasie dotarł tam o. Jarosław Duraj SJ, który obecnie kontynuuje studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Czytaj dalej

01b. small_mio_pangfeiMacau Ricci Institute

W 2010 r. świat obchodził 400 rocznicę śmierci włoskiego jezuity, wybitnego badacza kultury chiń­skiej i pierwszego łącznika między kulturą Wschodu a Zachodu – ojca Matteo Ricciego SJ (1552-1610). Kiedy w roku 1582 przybył do Macao, wówczas por­tugalskiej faktorii handlowej na chińskim… czytaj dalej