PATRONAT MISYJNY

PATRONAT MISYJNY

PATRONAT MIS„Patronat misyjny” polega na objęciu duchową i materialną opieką wybranego misjonarza.

Praca w dalekich krajach, wśród ludzi o innej kulturze i mentalności, z dala od ojczyzny, rodziny, przyjaciół i znajomych nie jest łatwa. Wymaga hartu ducha, męstwa, duchowych sił i odwagi, a przede wszystkim wielu łask i Bożej pomocy. Dlatego pomoc, jaką możemy ofiarować misjonarzowi w jego trudnej pracy, w niełatwych warunkach to przede wszystkim modlitwa. Każdy, kto modli się za misjonarzy, kto ofiaruje za nich np. Różaniec, Mszę św. i Komunię św., a także inną modlitwę, a także każdy, kto ofiaruje swoje cierpienia i krzyże dnia codziennego w ich intencji, nie tylko pomaga misjonarzom w ich trudnej i często niebezpiecznej pracy, ale sam staje się misjonarzem.

Drugi sposób pomocy wybranemu misjonarzowi pracującemu na misjach polega na systematycznym finansowym wspieraniu jego działalności. Może to być nawet niewielka regularna (raz w miesiącu, raz na kwartał, raz na rok) ofiara. Każda taka wpłata staje się ogromną pomocą w pracy misyjnej, szczególnie gdy misjonarz ma liczną grupę „Patronów misyjnych”. Jeśli ktoś chciałby przystąpić do „Patronatu misyjnego” i wspomagać materialnie wybranego misjonarza, ofiary dla niego może wpłacać na konto Referatu Misyjnego naszej Prowincji. Więcej informacji …