NASI MISJONARZE

Misjonarze Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego od wielu lat pracują w dalekich krajach świata, niosąc Ewangelię Chrystusa. To najwspanialsza posługa, jaką mogą dać dzisiaj współczesnemu człowiekowi. Nasi Misjonarze pracują obecnie  w Afryce i na Madagaskarze, w Azji, Ameryce Południowej oraz na Wschodzie.

MISJONARZE AKTYWNI

Misjonarze w Zambii

MISJONARZE ZMARLI

kozlow.