CZASOPISMO MISYJNE

PRENUMERATA

Kolejny numer „Misyjnego Szlaku” otwiera artykuł pt. „Dług wdzięczności”, w którym Kazimierz Kucharski SJ przedstawia sylwetki jezuickich męczenników z czasów drugiej wojny światowej. W pierwszej części nowego cyklu ukazani zostali słudzy Boży: Adam Sztark SJ, Kazimierz Dembowski SJ i Stanisław Bednarski SJ.
Natomiast w kolejnych tekstach biuletynu tradycyjnie prezentujemy działalność misyjną jezuitów Prowincji Polski Południowej.
Józef Pawłowski SJ, nowy kapelan szpitala dla chorych na trąd w Maranie, pisze między innymi o dzieciach Marany, Matce Bożej „spod wielkiej skały”, do której pielgrzymują chorzy z Marany, oraz o planach i wyzwaniach stojących przed duszpasterzem tego miejsca. Z kolei Ludwik Zapała SJ, misjonarz pracujący w Malawi, dzieląc się swoim doświadczeniem misyjnej posługi, pisze, jak pomagać potrzebującym, a jednocześnie prowadzić do Chrystusa.
Jednak wieści z krajów misyjnych zdominował w tym numerze temat pandemii koronowirusa, z którym już od ponad roku zmaga się cały świat. Gerard Karas SJ z Malawi, Tadeusz Sarota SJ z Ukrainy oraz Andrzej Leśniara SJ z Zambii piszą, jak wygląda sytuacja na ich ternie i z czym obecnie zmagają się mieszkający tam ludzie.
W numerze również kolejna refleksja Mieczysława Bednarza SJ w dziale „Śladami bł. Jana Beyzyma” o „zwyczajności życia” Ojca Beyzyma. Pięknym uzupełnieniem tego archiwalnego artykułu jest reportaż siostry Sabine Ramasinoro SCJ pracującej dziś w szpitalu założonym przez Jana Beyzyma. Opisuje ona współczesną „zwyczajności życia” w Maranie, przytaczając głosy mieszkających tam osób, które otrzymały w Maranie pomoc i wsparcie, nie tylko medyczne. Publikujemy także kolejne prace nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pt. „Beyzym – kto to taki”.
Ponadto w numerze również listy z prośbami i podziękowaniami dla naszych Dobroczyńców, przypomnienie sylwetki Wielkiego Pomocnika Misji ojca Czesława Białka SJ w stulecie jego urodzin oraz sprawozdanie z obchodów XII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym zorganizowanych w Poznaniu przez Biuro Pomocy Kościołowi w Potrzebie „Misja na Szewskiej”.
Numer zamyka kącik dla najmłodszych Czytelników naszego biuletynu.
Kolejny numer biuletynu z informacjami o misyjnej działalności jezuitów otwierają artykuły na temat Madagaskaru. Ojciec Tadeusz Kasperczyk SJ w tekście pt. „Minęły 33 lata” (bo właśnie od 33 lat ojciec Tadeusz pracuje na Czerwonej Wyspie) pisze o niełatwej sytuacji, z którą przychodzi się zmagać mieszkającym na Madagaskarze ludziom i pracującym tam misjonarzom z powodu niszczycielskiej siły natury, ogromnego ubóstwa, a obecnie także w wyniku pandemii koronawirusa. O wielu trudnościach i problemach Malgaszów, zwłaszcza tych najmłodszych, piszą także Teresa Razafindraketaka, dyrektorka College’u Mampitasoa w niewielkiej wiosce Fialofa, oraz ojciec Joël Parfait Raderandrainy OFMCap, dyrektor Liceum św. Franciszka z Asyżu w Fianarantsoa.
W dziale poświęconym Pionierom Misji Zabijskiej publikujemy ostatnie części kilku historii rozpoczętych we wcześniejszych numerach pisma: piątą część „Krótkiego rysu jezuickich misji w Zambii” br. Józefa Boronia SJ, trzecią część „Biografii z wywiadów i listów” kard. Adama Kozłowieckiego SJ przygotowaną przez Ludwika Grzebienia SJ oraz – także trzecią część – archiwalnego wywiadu z kard. Adamem Kozłowieckim SJ pt. „Robić swoje, wyniki powierzyć Bogu”.
W numerze również kolejne rozważania z cyklu „Śladami bł. Jana Beyzyma”, w tym między innymi archiwalna refleksja Mieczysława Bednarza SJ o „Wdzięczności ojca Jana Beyzyma” oraz artykuł przy okazji obchodzonego 12 października liturgicznego wspomnienia bł. Jana Beyzyma SJ autorstwa Czesława H. Tomaszewskiego SJ.
Podajemy także wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pod hasłem: „Beyzym – kto to taki?”. Konkurs, który udało się przeprowadzić mimo „nietypowej atmosfery epidemii oraz nauczania zdalnego”, cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów szkół z południowej Polski.
Publikujemy także wiele listów z prośbami i podziękowaniami za pomoc, którą dzięki wsparciu naszych Darczyńców udaje się przekazać potrzebującym w Malawi, Zambii i na Madagaskarze. Wśród nich takie oto słowa uczniów z Liceum św. Franciszka z Asyżu: „Z całego serca dziękujemy Wam, drodzy Dobroczyńcy Referatu Misyjnego Jezuitów w Krakowie, za zrozumienie naszej sytuacji i za Waszą miłosierną pomoc. Niech dobry, wszechmogący Bóg Wam błogosławi”.
Ponadto w numerze także artykuł Grzegorza Dobroczyńskiego SJ poświęcony społeczno-misyjnemu dziełu Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego „W Akcji”, sprawozdanie finansowe z działalności Referatu Misyjnego za rok 2019, podziękowania dla naszych Ofiarodawców, między innymi dla australijskiej Polonii, za zaangażowanie w dzieło pomocy misjom oraz tekst poświęcony wystawie „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911–2007)”, którą przygotowała w Rzymie Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”..
Pierwszy w tym roku numer „Misyjnego Szlaku” otwierają wieści z Madagaskaru, a wśród nich artykuł Tadeusza Kasperczyka SJ pt. „Formacja młodzieży rolniczej gwarancją pracy i postępu” oraz refleksja „By godnie zastąpić Wielkiego Rodaka” autorstwa Józefa Pawłowskiego SJ, nowego kapelana szpitala dla chorych na trąd w Maranie. Z kolei z Malawi piszą dla nas duszpasterz akademicki Gerard Karas SJ o zjeździe studentów nad jeziorem Malawi oraz Ludwik Zapała SJ o swojej nowej misji w Malawi i związanych z tym nowych wyzwaniach.
Zachęcamy też do lektury artykułów poświęconych Zambii oraz pracującym tam, w przeszłości i dziś, polskim jezuitom. Jak w kilku poprzednich numerach także w tym w tej części biuletynu znajdziemy sylwetki pionierów misji zambijskiej: kolejny fragment kroniki br. Józefa Boronia SJ, drugi odcinek opracowanej przez Ludwika Grzebienia SJ biografii „z wywiadów i listów” kard. Adama Kozłowieckiego SJ oraz drugą część archiwalnego wywiadu z Kardynałem pt. „Robić swoje, wyniki powierzyć Bogu”. Tradycyjnie publikujemy też „Pocztówkę z Zambii” Andrzeja Leśniary SJ, który pisze między innymi o jubileuszowym Koncercie Tonga i afrykańskim Bożym Narodzeniu.
Ponadto w numerze, z cyklu „Śladami bł. Jana Beyzyma”, artykuł Mieczysława Bednarza SJ o miłości Ojca Jana do Polski oraz sprawozdanie Józefa Pawłowskiego SJ z obchodów wspomnienia bł. Jana Beyzyma w Maranie 12 października 2019 roku. Możemy także zobaczyć kolejne nagrodzone parce z konkursu literacko-plastycznego poświęconego Apostołowi Trędowatych.
W numerze znajdziemy również informacje dotyczące kolejnego konkursu dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych, tym razem pod hasłem „Beyzym – kto to taki?”, oraz listy z krajów misyjnych z prośbami o pomoc oraz z gorącymi podziękowaniami za każdy gest wsparcia.
Na zakończenie dwa artykuły poświęcone wolontariatowi misyjnemu i akcji „Projekt Zambia”. Obszernie o zeszłorocznej edycji akcji piszą opiekun i koordynator akcji Grzegorz Dobroczyński SJ oraz biorąca w niej udział wolontariuszka Urszula Gawron. Pani Urszula nie tylko barwnie opisuje swój sierpniowy wyjazd do Zambii, ale swoje wspomnienia ilustruje też pięknymi zdjęciami.
Dwudziesty numer „Misyjnego Szlaku” otwierają – jak zwykle – artykuły poświęcone działalności misyjnej jezuitów Prowincji Polski Południowej.
Ojciec Józef Pawłowski SJ, pracujący na Madagaskarze, opisuje inwestycje przeprowadzone w College’u św. Franciszka Ksawerego w Fianarantsoa. W ostatnim czasie dzięki hojności darczyńców możliwe było tam wybudowanie nowego basenu dla najmłodszych uczniów, co spotkało się z ogromną radością małych użytkowników.
O „Malgaskiej przygodzie” pisze w kolejnym tekście ojciec Paweł Witon SJ, który w czasie swojej trzeciej probacji przez kilka tygodni pracował w Domu Miłosierdzia w Fianarantsoa – ośrodku dla niepełnosprawnych prowadzonym przez Karmelitanki Miłosierdzia.
Kolejne trzy artykuły to opis dramatycznej sytuacji Malawi, w jakiej znalazł się ten jeden z najuboższych krajów Afryki po przejściu w marcu 2019 roku cyklonu Idai. Ojcowie Gerard Karas SJ i Tadeusz Świderski SJ, misjonarze pracujący w Malawi, oraz s. Pereka Nyirenda ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Konzalendo nie tylko piszą o „najgorszej katastrofie na półkuli południowej”, ale także gorąco apelują o pomoc, której wręcz rozpaczliwie potrzebują dotknięci żywiołem Malawijczycy.
W numerze zamieszczamy także sprawozdanie z pomocy udzielonej w ramach „Adopcji Serca” uczniom szkoły podstawowej w Akol Jal w Sudanie Południowym i podziękowanie ojca Tomasza Nogaja SJ, który kilka lat temu pracował w tej miejscowości, za pomoc prowadzonym w Akol Jal misjom.
Zachęcamy również do lektury historycznych artykułów o pionierach misji zambijskich, w tym: trzeciej części wspomnień br. Józefa Boronia SJ oraz pierwszej części biografii Adama Kozłowieckiego SJ opracowanej na podstawie jego listów i wywiadów przez Ludwika Grzebienia. Ponadto publikujemy także archiwalny wywiad z Adamem Kozłowieckim „Robić swoje, wynik powierzyć Bogu”, który w 1993 roku przeprowadził korespondencyjnie Zbigniew Andrzej Judycki, redaktor wydawanego we Francji pisma „Głos Katolicki”.
W numerze także między innymi: „Pocztówka z Zambii” ojca Andrzeja Leśniary SJ, artykuł ojca Mieczysława Bednarza SJ w dziale „Śladami bł. Jana Beyzyma”, sprawozdanie z gali rozdania nagród finalistom Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych poświęconego bł. Janowi Beyzynowi, kilka nagrodzonych prac wspomnianego konkursu oraz listy z krajów misyjnych z prośbami o pomoc i podziękowaniami za dotychczasowe wsparcie.
Numer zamyka sprawozdanie z pomocy udzielonej misjom w ramach Referatu Misyjnego w 2018 roku oraz gorąca zachęta do pomocy misjom i misjonarzom. Szczególną okazję do tego każdy z nas będzie miała w październiku 2019 roku, który Papież Franciszek ogłosił „Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym”.
Dziewiętnasty numer „Misyjnego Szlaku” otwierają dwa teksty misjonarza pracującego na Madagaskarze, o. Tadeusza Kasperczyka SJ – artykuł o trudnej codzienności na Czerwonej Wyspie oraz wspomnienia autora z pobytu na urlopie w Polsce. Z kolei ojciec Gerard Karas SJ, misjonarz z Malawi, dzieli się z Czytelnikami misyjnymi ciekawostkami, a ojciec Henryk Dziadosz SJ przedstawia uroczystości związane z poświęceniem kaplicy represjonowanych przy kościele św. Anny w Chmielnickim na Ukrainie.
W numerze także kolejne artykuły o pionierach jezuickich misji zambijskich: czwarta, ostatnia, część misyjnych dziejów brata Franciszka Übermana SJ spisanych i opracowanych przez ojca Wiesława Krupińskiego SJ oraz drugą część historii jezuickich misji w Zambii autorstwa brata Józefa Boronia SJ.
O tym, jak wygląda misja jezuitów w Zambii dziś, dowiemy się natomiast z relacji ojca Andrzeja Leśniary SJ z Chikuni. Ojciec Andrzej opisuje między innymi zmagania misjonarzy ze słoniami i pasterkę w buszu. Pisze także o tym, dlaczego Matka Boża w tradycji miejscowych ludów nazywana jest „Bina Jezu”.
W dziale „Śladami bł. Jana Beyzyma” publikujemy dwa artykuły ojca Mieczysława Bednarza SJ poświęcone duchowości Apostoła Trędowatych. Ojciec Bednarz tym razem pokazuje bł. Jana Beyzyma jako duchowego syna św. Ignacego Loyoli i przykładnego, wiernego swojemu powołaniu zakonnika.
Publikujemy również wyniki Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pod hasłem „Błogosławiony Jan Beyzym – wędrowiec miłości”. Oprócz listy nagrodzonych zamieszczamy także kilka wyróżnionych prac.
Numer zamykają listy z krajów misyjnych i podziękowania dla Darczyńców od dzieci objętych „Adopcją Serca” oraz „Zagadki i rebusy dla dzieci”.
Ukazał się już osiemnasty numer „Misyjnego Szlaku”. Jak zawsze w naszym biuletynie publikujemy wieści z krajów, w których pracują jezuiccy misjonarze z Polski. Tym razem numer otwiera artykuł br. Damiana Wojciechowskiego SJ na temat Kościoła w Kirgizji. Z nieco bliższego Wschodu – bo z Ukrainy – piszą dla nas br. Jerzy Zadwórny SJ i o. Henryk Dziadosz SJ. Pierwszy opisuje swoją pracę na nowej placówce we Lwowie, drugi przedstawia historię zniszczonego krzyża cmentarnego w parafii na Greczanach. Ponadto w numerze także dwa artykułu pracującego na Madagaskarze o. Józefa Pawłowskiego SJ: jeden autor poświęca zmarłemu w kwietniu 2018 roku abp. Philibertowi Randriambololonowi SJ, z drugiego dowiemy się, jak wygląda „Wielkanoc w buszu”.
W numerze kontynuujemy publikacje artykułów poświęconych historii misji zakładanych i prowadzonych przez polskich jezuitów w Zambii. Wśród tekstów w tym dziale czytelnik znajdzie: trzecią część opowieści o br. Franciszku Übermanie SJ, artykuł poświęcony o. Janowi Lazarewiczowi SJ oraz pierwszy fragment (z czterech planowanych) kroniki br. Józefa Boronia SJ, który sam pracując na misjach w Rodezji Północnej (późniejszej Zambii), barwnie i ze swadą opisuje jej początki. O tym, jak dziś wygląda praca jezuitów na misjach w Zambii, dowiemy się z tekstów o. Andrzeja Leśniary SJ i o. Tadeusza Świderskiego.
W numerze ponadto teksty o. Mieczysława Bednarza SJ poświęcone bł. Janowi Beyzymowi, listy z krajów misyjnych oraz podziękowania dzieci za wsparcie płynące z „Adopcji Serca”.
Zachęcamy także do wzięcia udziału w Konkursie Literacko-Plastycznym dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych. W numerze zamieszczamy regulamin konkursu organizowanego przez Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego wraz ze Stowarzyszeniem Polonistów przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
Numer zamyka sprawozdanie z akcji na rzecz misji prowadzonej przez Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w 2017 roku.
Siedemnasty numer Jezuickiego Informatora Misyjnego „Misyjnym Szlakiem” otwiera artykuł Tadeusza Kasperczyka SJ, który opisuje swoją codzienność w malgaskim buszu. Mówi między innymi o „niezwykłej walucie”, którą na Madagaskarze często jest ryż, o przednówku, z którym zmagają się mieszkańcy Czerwonej Wyspy mimo żniw dwa razy w roku, oraz o niszczycielskiej sile ognia związanej z praktyką wypalania.
Z kolei Gerard Karas SJ przedstawia działalność katolickich studentów w Lilongwe (Malawi), a Henryk Dziadosz SJ opisuje Kaplicę męczenników represji stalinowskich powstałą przy kościele św. Anny na Greczanach (Ukraina). Jednym z elementów wystroju tej kaplicy jest ikona „Drugie przyjście Jezusa” namalowana według wzoru Kiko Arguello, której opis także znajdziemy w numerze.
Wiele miejsca w biuletynie zajmują wspomnienia o pionierach jezuickich misji w Zambii. Tym razem publikujemy dalszy ciąg wspomnień o bracie Franciszku Übermanie SJ, które spisał i opracował Wiesław Krupiński SJ, artykuł br. Józefa Boronia SJ pt. „Polska pieśń religijna na Czarnym Lądzie” poświęcony ojcu Stanisławowi Hankiewiczowi SJ, oraz tekst „Początki polskiej misji w Chingombe” o ojcu Janie Lazarewiczu SJ również autorstwa brata Boronia.
W numerze nie brakuje jednak także wieści od misjonarzy, którzy dziś pracują w jezuickiej prowincji Zambia-Malawi. Tadeusz Świderski SJ pisze o powrocie jezuitów do pracy na framie, a Jakub Maria Rostworowski SJ dzieli się z Czytelnikami swoim zaangażowaniem duszpasterskim w siedmiu parafiach i dwudziestu trzech stacjach misyjnych.
Ponadto kolejne refleksje Mieczysława Bednarza SJ poświęcone duchowości bł. Jana Beyzyma, prezentacja projektów misyjnych, listy z podziękowaniami i prośby o wsparcie misyjnej działalności. Zachęcamy też do lektury pracy Jakuba Szlachcica o bł. Janie Beyzymie nagrodzonej w Konkursie literackim dla dzieci i młodzieży, a poświęconym właśnie Apostołowi Trędowatych.
Numer zamykają „Zagadki i rebusy dla dzieci”.
Szesnasty numer biuletynu „Misyjnym Szlakiem” tradycyjnie już prezentuje działalność misyjną ojców jezuitów z Prowincji Polski Południowej.
W dziale głównym publikujemy sprawozdanie ojca Gerarda Karasa z pierwszej Krajowej Konferencji Studentów Katolickich, jaka odbyła się wiosną w Malawi. Ojciec Tomasz Nogaj dzieli się z Czytelnikami powodami, dla których musiał zrezygnować z pracy misyjnej w pogrążonym w wojnie domowej Sudanie Południowym. Z kolei brat Jerzy Zadwórny z parafii w Czarnym Ostrowie na Ukrainie dziękuje za pamięć i pomoc naszych Czytelników, opisując przy okazji parafialne wydarzenia towarzyszące obchodom świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
Zachęcamy także do lektury testów związanych z historią i współczesnością misji w Zambii. Tu między innymi prezentacja sylwetki i posługi misyjnej brata Franciszka Übermana, a także wywiad Pauliny Dąbrowskiej-Dorożyńskiej z ojcem Jakubem M. Rostworowskim, obchodzącym w tym roku 25-lecie pracy misyjnej na Czarnym Lądzie.
W numerze ponadto refleksje ojca Mieczysława Bednarza poświęcone duchowości bł. Jana Beyzyma, prezentacja misyjnych projektów, listy z krajów misyjnych, a także relacja z rozdania nagród w konkursie literackim pt. „Błogosławiony Jan Beyzym” wraz z publikacją jednej z nagrodzonych prac: reportażu „Jak zwykły człowiek dosłownie zrealizował ewangeliczny ideał”, autorstwa Anny Kordaszewskiej, uczennicy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie.
Numer zamykamy sprawozdaniem z działalności Referatu Misyjnego za rok 2016. Dzięki naszym wspaniałym Darczyńcom ponownie udało się zebrać naprawdę imponującą kwotę!
W pierwszym tegorocznym numerze „Misyjnego Szlaku” jak zawsze publikujemy przede wszystkim artykuły na temat misyjnego zaangażowania jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego oraz sytuacji państw, w których polscy jezuici posługują. Stąd numer otwiera artykuł zatytułowany „Madagaskar bogaty i biedny”, w którym autorka – rodowita Malgaszka – opisuje problemy, z jakimi na co dzień zmagają się mieszkańcy Czerwonej Wyspy.
Z kolei Henryk Dziadosz SJ zdaje relację z międzynarodowej konferencji poświęconej represjom stalinowskim, jaka odbyła się w listopadzie 2016 roku w nowo wybudowanej kaplicy męczenników przy kościele św. Anny w Chmielnickim na Ukrainie. W numerze mamy też sprawozdanie Tomasza Nogaja SJ z X Regionalnego Kongresu Misyjnego, który miał miejsce w lipcu 2016 roku na Podkarpaciu.
Ponadto ks. Jarosław Wiśniewski, misjonarz z Papui-Nowej Gwinei, na naszych łamach odpowiada na pytania uczniów z jednej ze szkół w Nowym Dworze Mazowieckim, którzy chcą wiedzieć między innymi, jak wygląda zwyczajny dzień księdza misjonarza, co misjonarz jada w egzotycznym dla nas kraju i czego potrzebują jego podopieczni.
W numerze także wspomnienie o zmarłym w grudniu 2016 roku Franciszku Wodzie SJ, misjonarzu z Zambii, kilka misyjnych obrazków Jakuba Marii Rostworowskiego SJ, kolejny artykuł opisujący duchową sylwetkę bł. Jana Beyzyma, listy z krajów misyjnych, podziękowania misjonarzy i serdeczne pozdrowienia dzieci objętych Adopcją Serca. Publikujemy także wyniki konkursu literackiego dla młodzieży, jaki odbył się pod hasłem „Polski Samarytanin – bł. Jan Beyzym”, wraz z fragmentami nagrodzonych prac.
BIULETYN NR 14W czternastym numerze „Misyjnego Szlaku” kolejne relacje z działalności misyjnej jezuitów Prowincji Polski Południowej. W numerze m.in. artykuł Tadeusza Kasperczyka SJ pt. „Powrót misjonarza z urlopu”, w którym autor – misjonarz pracujący na Madagaskarze – opisuje grudniowe zbiory ryżu w gospodarstwie należącym do Centrum Formacji Zawodowej w Tsiroanomandidy. Z kolei Gerard Karas SJ, misjonarz z Malawi, przedstawia swoją posługę duszpasterza akademickiego wśród młodzieży studiującej na wyższych uczelniach w archidiecezji Lilongwe. Zachęcamy także do lektury tekstu Tomasza Nogaja SJ na temat Sudanu Południowego, tym razem o radościach, jakie mogą przynieść drobne sukcesy i powodzenia w kraju ogarniętym wojną. W numerze także dwa artykuły na temat pracy polskich jezuitów na Ukrainie: Henryka Dziadosza SJ o męczennikach podolskich oraz Tadeusza Saroty SJ o polskich cmentarzach w Czarnym Ostrowie i Greczanach. Ponadto „Pocztówka z Zambii” Andrzeja Leśniary SJ oraz historia z archiwum ojców jezuitów w Lusace przedstawiona przez Franciszka Wodę SJ, a dotycząca polskiego misjonarza starającego się w latach trzydziestych XX wieku zwalczać wśród mieszkańców afrykańskiej ziemi wiarę w zabobony.
W numerze zamieszczamy także obszerne sprawozdanie z rozdania nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Śladami bł. Jana Beyzyma”, a także ogłoszenie kolejnego konkursu poświęconego „Apostołowi Trędowatych”, tym razem literackiego: „Polski Samarytanin – bł. Jan Beyzym”.
Ponadto podsumowanie dorocznej akcji pomocy na rzecz misji za rok 2015 i teksty w stałych działach pisma: „Projekty misyjne”, „Listy z krajów misyjnych”, „Wolontariat misyjny” czy „Listy dzieci”.
Misyjnym szlakiem_nr13, wersja wydrukowanaW trzynastym numerze „Misyjnego Szlaku” zamieszczamy między innymi relację Józefa Oleksego SJ z Malawi o misyjnej przeprawie przez rzekę, krokodylach „na wakacjach” i odnalezionym mszalnym winie oraz artykuł Tomasza Nogaja SJ, misjonarza z Sudanu Południowego, o pięknie muzyki w rytm afrykańskich bębnów. W numerze także dwie relacje z Ukrainy: Henryka Dziadosza SJ o uzdrowieniu za wstawiennictwem bł. Jana Beyzyma i br. Jerzego Zadwórnego SJ o bolesnych skutkach wojny trwającej za naszą wschodnią granicą. Ponadto „pocztówka z Zambii” Andrzeja Leśniary SJ, tym razem o staraniach, by w jednej z radiowych szkół w buszu popłynął prąd. Zachęcamy także do lektury historii Frantiska Bruzka, którą w archiwum Prowincji Zambijsko-Malawijskiej w Lusace odnalazł Franciszek Woda SJ. Opowiada ona o burzliwym życiu pewnego Czecha, który przyczynił się do powstania i rozwoju stacji misyjnej Katondwe w Zambii.W numerze ponadto sprawozdanie z IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbył się w Warszawie w dniach 12-14 czerwca 2015 roku, oraz wspomnienie zmarłego 31 października 2015 roku misjonarza Józefa Chromika SJ. Jak zwykle prezentujemy także projekty misyjne, listy misjonarzy z podziękowaniami za modlitewne i finansowe wsparcie oraz listy dzieci objętych „Adopcją serca”. UWAGA: W trzynastym numerze biuletynu podajemy także nazwiska zwycięzców konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, poświęconego bł. Janowi Beyzymowi.
W dwunastym numerze biuletynu „Misyjnym Szlakiem” publikujemy m.in. relację Tadeusza Kasperczyka SJ z Madagaskaru. Autor mówi w niej o odbudowie Centrum Formacji Zawodowej w Tsiroanomandidy, w którym młodzież po ukończeniu szkół rolniczych może odbyć staż zawodowy i sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Z kolei Ludwik Zapała SJ w wywiadzie przeprowadzonym przez Czesława H. Tomaszewskiego SJ opowiada o swojej pracy w nowej placówce misyjnej w Malawi, w parafii Kasungu. W numerze zamieszczamy także kolejną relację z Sudanu Południowego Tomasza Nogaja SJ, który tym razem opisuje piękno południowosudańskiej przyrody. Ponadto w numerze wieści z Ukrainy, wywiad z Andrzejem Leśniarą SJ o historii i dniu dzisiejszym Radia Chikuni w Zambii, listy świeckich wolontariuszy pracujących w Republice Środkowoafrykańskiej, opis misyjnych projektów, między innymi budowy studni w Ambatolahy na Madagaskarze, oraz listy dzieci z podziękowaniami za materialne wsparcie ich edukacji. Numer zamykają informacje o konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży, którego bohaterem jest postać bł. Jana Beyzyma.
W jedenastym numerze biuletynu „Misyjnym Szlakiem” między innymi: relacja z Sudanu Południowego o. Tomasza Nogaja SJ, posługującego pośród ludu Dinka, „pocztówki z Zambii” o. Andrzeja Leśniary, który pisze między innymi o rozwoju Radia Chikuni i funkcjonujących przy nim radiowych szkół, artykuł o. Gerarda Karasa SJ, w którym autor wspomina swoją wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą w Zambii i Malawi, oraz wywiad z o. Józefem Oleksym SJ na temat malawijskiej parafii św. Józefa w Kasungu. Ponadto w numerze kolejna refleksja o. Mieczysława Bednarza SJ poświęcona duchowej sylwetce bł. Jana Beyzyma, artykuł o zaangażowaniu misyjnym wrocławskiego Zespołu Charytatywnego przy parafii św. Ignacego Loyoli, listy misjonarzy i dzieci z podziękowaniami za modlitewne wsparcie i materialną pomoc. Numer zamyka sprawozdanie z działalności Referatu Misyjnego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego za 2014 rok.
Dziesiąty numer biuletynu „Misyjnym Szlakiem” poświęcony jest bieżącej działalności misyjnej jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W numerze piszemy między innymi o misji w Sudanie Południowym, gdzie pracuje Tomasz Nogaj SJ, o posłudze duszpasterskiej polskich jezuitów na Ukrainie (Tadeusz Sarota SJ i br. Jerzy Zadwórny SJ), a także o problemach naszych misjonarzy w Zambii (Andrzej Leśniara SJ, Jakub Maria Rostworowski SJ). Zapraszamy także do lektury kolejnej refleksji Mieczysława Bednarza SJ na temat duchowej sylwetki bł. Jana Beyzyma. W numerze ponadto artykuł o tradycyjnym małżeństwie w Malawi, teksty o projektach misyjnych na Madagaskarze oraz listy misjonarzy i dzieci z podziękowaniami za ofiarowane im wsparcie duchowe i pomoc materialną.
W dziewiątym numerze jezuickiego informatora misyjnego „Misyjnym Szlakiem” kontynuujemy prezentację działalności misyjnej jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Publikujemy artykuły naszych misjonarzy z Brazylii (Mirosław A. Matyja SJ), Sudanu Południowego (Tomasz Nogaj SJ), Zambii (Michał Szuba SJ, Jakub Maria Rostworowski SJ, Andrzej Leśniara SJ), Malawi (Gerard Karas SJ), Madagaskaru (Tadeusz Kasperczyk SJ) i Ukrainy (Henryk Dziadosz SJ). Ponadto kolejny odcinek refleksji o. Mieczysława Bednarza SJ poświęconej duchowości bł. Jana Beyzyma. W numerze także listy misjonarzy i dzieci objętych Adopcją serca z podziękowaniami dla dobroczyńców i przyjaciół misji oraz prace małych misjonarzy z Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu.
Ósmy numer jezuickiego informatora misyjnego “Misyjnym Szlakiem” nosi tytuł “200. rocznica wskrzeszenia Towarzystwa Jezusowego”. Numer pisma ukazuje się bowiem u progu 2014 roku, jubileuszowego dla Towarzystwa Jezusowego. W 1814 roku, 41 lat od breve kasacyjnego podpisanego przez papieża Klemensa XIV, papież Pius VII przywrócił zakon jezuitów do istnienia. Rocznica ta staje się dla nas okazją do przybliżenia naszym Czytelnikom, dobroczyńcom i przyjaciołom misji, historii Towarzystwa Jezusowego i dzieł jezuitów, w które angażowali się i nadal angażują na całym świecie. Obok tekstów rocznicowych publikujemy ponadto artykuły dotyczące projektów misyjnych, listy misjonarzy i dzieci z Afryki, a także refleksje poswięcone bł. Janowi Beyzymowi autorstwa o. Mieczysława Bednarza SJ i o. Józefa Pawłowskiego SJ.
Siódmy numer biuletynu “Misyjnym Szlakiem” nosi tytuł “Posłani ad gentes”. Jest on poświęcony – podobnie jak wcześniejsze numery – misyjnemu zaangażowaniu jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W numerze między innymi świadectwo o powołaniu misyjnym o. Józefa Pawłowskiego SJ pracującego na Madagaskarze, historia Domu Rekolekcyjnego im. bł. Jana Beyzyma w Chmielnickiem na Ukrainie przedstawiona przez o. Henryka Dziadosza SJ, a także tekst o parafii ojców jezuitów w Dżalalabadzie w Kirgizji autorstwa o. Remigiusza Kalskiego SJ. Ponadto publikujemy relację z instalacji relikwii bł. Jana Beyzyma w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu oraz tekst poświęcony 25-leciu działalności Koła Przyjaciół Misji w Essendon w Australii. W numerze także listy misjonarzy i dzieci objętych Adopcją serca oraz sprawozdanie z działalności Referatu Misyjnego w 2012 roku.
Szósty numer jezuickiego informatora misyjnego “Misyjnym Szlakiem”, który przygotowaliśmy pod koniec 2012 roku, to wydanie specjalne pisma poświęcone przede wszystkim bł. Janowi Beyzymowi w setną rocznicę śmierci (1912) i dziesiątą rocznicę beatyfikacji (2002) Posługacza Trędowatych. W numerze między innymi teksty o życiu i dziele Ojca Jana, wywiad z uzdrowionym za jego przyczyną oraz historia kultu Jana Beyzyma i relacje z obchodów rocznicowych w Polsce, na Ukrainie i Madagaskarze. Ponadto w numerze jak zwykle teksty dotyczące współpracy w działalności na rzecz misji, adopcji serca i patronatu misyjnego.
Piąty numer jezuickiego informatora misyjnego – poodbnie jak poprzednie – poświęcony jest działalności misyjnej Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej, przede wszystkim jezuitów pracujących na Ukrainie (br. Jerzy Zadwórny SJ, o. Tadeusz Sarota SJ), w Chinach (o. Artur Wardęga SJ), w Zambii (o. Andrzej Leśniara SJ) i na Madagaskarze (o. Tadeusz Kasperczyk SJ). Ponadto w numerze refleksja prof. Zbigniewa Dąbrowskiego i o. Czesława Tomaszewskiego pt. “Pomoc bliźniemu to spełnienie woli Jezusa”, listy misjonarzy i dzieci z podziękowaniami za okazaną im pomoc oraz wspomnienia Joanny Nowak z wakacyjnego wolontariatu w Kirgizji. W numerze – w dziale “Śladami bł. Jana Beyzyma” – zamieszczamy także relację o. Tomaszewskiego z jego wyprawy do Beyzymów Wielkich na Ukrainie, gdzie w przeszłości był dwór rodziny bł. Jana Beyzyma.
Czwarty numer jezuickiego informatora misyjnego “Misyjnym Szlakiem” poświęcony jest przede wszystkim jednej z form pomocy misjom i misjonarzom, jaką jest patronat misyjny. Przy tej okazji w numerze prezentujemy zaangażowanie misyjne i posługę duszpasterską polskich jezuitów oraz problemy, z jakimi się stykają, pracując na Madagaskarze (Tadeusz Kasperczyk SJ), w Zambii (Władysław Gągolski SJ, Gerard Karas SJ, Andrzej Leśniara SJ, Jakub Maria Rostworowski SJ, Ludwik Zapała SJ) i na Ukrainie (Henryk Dziadosz SJ). W numerze ponadto listy misjonarzy, podziękowania i teksty poświęcone współpracy na rzecz misji, między innymi tekst o “małych misjonarzach” z Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu.
W trzecim numerze jezuickiego informatora misyjnego “Misyjnym Szlakiem” obok artykułów poświęconych zaangażowaniu misyjnemu ojców jezuitów na Madagaskarze, w Kirgizji i w Malawi publikujemy także teksty o posłudze jezuickich misjonarzy w Chile i w Chinach. Tadeusz Kasperczyk SJ przedstawia historię i dzień dzisiejszy Szkoły pw. św. Franciszka Ksawerego w Fianarantsua na Madagaskarze, br. Damian Wojciechowski i Remigiusz Kalski SJ piszą o Kościele w Kirgizji, a Józef Oleksy SJ o początkach działalności jezuitów w Malawi. Z kolei Wojciech Bojanowski SJ opisuje historię zaangażowania jezuitów w Chile, a Jan Kanior SJ – w Chinach. W numerze ponadto życie i dzieło bł. Jana Beyzyma, listy misjonarzy i podziękowania dzieci objętych Adopcją serca.
W drugim numerze jezuickiego informatora misyjnego “Misyjnym Szlakiem” publikujemy artykuły poświęcone zaangażowaniu misyjnemu polskich jezuitów przede wszystkim na Madagaskarze i w Kirgizji. W części dotyczącej Madagaskaru zamieszczamy między innymi artykuł Czesława Henryka Tomaszewskiego SJ o stuletniej historii szpitala w Maranie założonego przez błogosławionego dziś Jana Beyzyma. Zaś o Kirgizji, kirgiskim Kościele oraz misyjnej posłudze w tym postsowieckim kraju opiowiada br. Damian Wojciechowski SJ. W numerze ponadto teksty dotyczące: współpracy w działalności na rzecz misji, adopcji serca i patronatu misyjnego. Zamieszczamy także listy dzieci i misjonarzy z podziękowaniem dla dobroczyńcó i przyjaciół misji.

W pierwszym numerze jezuickiego informatora misyjnego “Misyjnym Szlakiem” publikujemy między innymi artykuły dotyczące jezuickich dzieł misyjnych w trzech krajach. O pracy w Zambii opowiada o. Gerard Karas SJ, o. Andrzej Leśniara SJ i o. Jakub Maria Rostworowski SJ, o swoich doświadczeniach pracy misyjnej w Malawi pisze o. Józef Oleksy, a na Ukrainie o. Henryk Dziadosz SJ. W numerze zamieszczamy także teksty dotyczące współpracy w działalności na rzecz misji, czyli o: adopcji serc, patronacie misyjnym i intencjach mszalnych.