KRÓTKA HISTORIA MISJI JEZUICKICH

MISYJNA POSŁUGA POLSKICH JEZUITÓW.

Krótka historia misji jezuickich Prowincji Polski Południowej

Ojciec św. Franciszek podczas audiencji w Auli Pawła VI, dn. 16.03.2013. Fot. Grzegorz Gałązka

Ojciec św. Franciszek podczas audiencji w Auli Pawła VI

Habemus Papam. 13 marca 2013 roku w piątym głosowaniu konklawe wybrało nowego Papieża. Został nim argentyński jezuita kard. Jorge Mario Bergoglio, arcybiskup Buenos Aires, prymas Argentyny. Pierwszy jezuita na Stolicy Piotrowej przyjął imię Franciszek.

Wybór imienia nawiązujący do św. Franciszka, Biedaczyny z Asyżu, sugeruje istotne cechy nowego pontyfikatu: dobroć i łagodność w kontakcie ze wszystkimi, prostota w działaniu, wrażliwość oraz otwartość na każdego człowieka. W swoim pierwszym kazaniu Papież Franciszek wyraził pragnienie, które wydaje się istotnym punktem jego przepowiadania, „byśmy wszyscy […] mieli odwagę chodzić w obecności Pana, z Krzyżem Pana: budować Kościół na Krwi Pańskiej, którą On przelał na Krzyżu, i wyznawać jedną chwałę: Chrystusa Ukrzyżowanego. Kościół idzie naprzód po takiej drodze” (z homilii podczas Mszy św. z kardynałami w Kaplicy Sykstyńskiej, 14 marca 2013).

Na tym wielkim „zakręcie dziejowym” czasów obecnych Bóg daje Kościołowi Papieża na miarę potrzeb i oczekiwań współczesnego świata. Wybiera go spośród synów św. Ignacego Loyoli w wymownym dla tego zakonu, a także całego Kościoła momencie.

W 2014 roku Towarzystwo Jezusowe będzie bowiem obchodzić 200. rocznicę swojego „wskrzeszenia”.

Ignacy LoyolaPoczątki Towarzystwa Jezusowego i jego misyjne posłannictwo

Od momentu założenia zakonu przez pochodzącego z Kraju Basków (Hiszpania) św. Ignacego Loyolę oraz zatwierdzenia tegoż zakonu przez papieża Pawła III listem apostolskim Regimini militantis Ecclesiae z 27 września 1540 roku jezuici stali się … czytaj dalej

STARA WIEŚ. BAZYLIKA I KLASZTOR JEZUITÓW2Misje jezuitów polskich od czasów kasaty zakonu

Konflikt z możnowładcami oraz kasata zakonu Ze względu na swoją dyspozycyjność oraz lojalność wobec Kościoła i papieża jezuici stali się niewygodni dla wrogich Kościołowi dworów panujących w Europie. Najpierw zostali wydaleni przez Burbonów z Portugalii … czytaj dalej …

Misje na Madagaskarze
Pod koniec XIX wieku pojawia się nowa charyzmatyczna postać, która swoim misyjnym zapałem, entuzjazmem i pokorą, a przede wszystkim miłosierdziem i duchem bezgranicznego poświęcenia zadziwiła cały świat. Jest nią kapłan prowincji galicyjskiej ojców jezuitów Jan Beyzym (1850-1912), zwany Posługaczem Trędowatych. Czytaj dalej …

Misje w ZambiiRODZINA ZAMBIJSKA PRZED DOMEM

Początki misji katolickich w Zambii sięgają końca XVIII wieku. Jednak polscy (galicyjscy) jezuici dotarli tam dopiero na początku XX wieku. Wypędzeni z Mozambiku przez rewolucję portugalską z 1910 roku, przekroczywszy rzekę Luangwę, znaleźli się na terenie angielskich kolonii w Rodezji Północnej. W kraju tym istniały już …  czytaj dalej …

Ameryka Płd Misje w Ameryce Południowej

Polscy jezuici w Chile. Chile, kraj położony w zachodniej części Ameryki Południowej, z jednej strony ograniczony Andami, z drugiej Oceanem Spokojnym, przez lata kształtowany był także przez pracę jezuitów, którzy dotarli tam 9 lutego 1593 roku. Czytaj dalej

CERKIEW WASYLA BŁOGOSŁAWIONEGO, PLAC CZERWONY, MOSKWAJezuici w Rosji

Pierwszym jezuitą, który przybył do Rosji, był Włoch Antonio Possevino. Jako legat papieski doprowadził on do zawarcia rozejmu w Jamie Zapolskim (1582 r.) między Stefanem Batorym a Rosją … czytaj dalej …

O. ANDRZEJ LEŚNIARA WŚRÓD ZAMBIJCZYKÓWDziałalność misyjna polskich jezuitów dzisiaj

Misje w Zambii Misja polskich jezuitów w Zambii nadal się rozwija. Wyjeżdżają tam nowi misjonarze z Polski, którzy muszą stawić czoła licznym problemom, takim jak: ubóstwo, prymitywne warunki bytowania, a nierzadko nędza, w jakiej żyją tam ludzie, choć mamy XXI wiek, różne choroby dziesiątkujące miejscową ludność, jak malaria … czytaj dalej …