ZMARLI MISJONARZE

ZMARLI MISJONARZE

Poniżej przedstawiamy tych, którzy kiedyś głosili Ewangelię w dalekich Krajach misyjnych: w Zambii i na Madagaskarze. Ale także na Wschodzie. Dziś już ich nie ma wśród nas. Zostali odwołani do wieczności.

O. FR. WODA SJ2

O. FRANCISZEK WODA SJ

O. ZYGMUNT NOWICKI SJ

kozlow.

ADAM KARDYNAŁ KOZŁOWIECKI SJ

O. JÓZEFA CHROMIKA SJ

O. ZENON PIŁSYK SJ – WSPOMNIENIE

BR. FRANCISZEK UBERMAN SJ

BR. JÓZEF BOROŃ SJ