Miesięczne Archiwum: marzec 2023

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021. PODZIĘKOWANIE

Wiele jest potrzeb niesienia pomocy w dzisiejszym świecie. Wręcz „palące potrzeby” nagromadziły się w obecnym roku. Ledwo się rozpoczął, a już setki tysięcy poszkodowanych bez dachu nad głową i głodnych czeka na pomoc, ponieważ...