College sw. Franciszka z Asyżu, poniżej boisko szkolne