O. Cz. Białek SJ3 podczas kazania. Misje ludoweJPG