01. Kościół parafialny w Czarnym Ostrowie obecnie.