Kasisi, sierociniec prow. przez siostry Służebniczki NMP