Ukraina 2012. Poświęcenie kapliczki ku czci bł. Jana Beyzyma. Ucał. relikwi2.