BR. DAMIAN WOJCIECHOWSKI SJ, MISJONARZ W KIRGISTANIE