O. Jakub M. Rostworowski SJ, misjonarz w Zambii podczas Mszy św.