O. Józef Pawłowski SJ, misjonarz na Madagaskarze, podczas Mszy św. w buszu.