O. Ludwik Zapała SJ, misjonarz w Zambii i Malawi, podczas ceremonii udzielania sakram. bierzmowania