O. Adam Kozłowiecki SJ wśród dzieci w wiosce Mwackilenga, Rodecjz Północna (obecnie Zambia) – 1946 r. zdjęcie archiwalne