College pw. sw. Piotra Kanizego, gdzie pracował o. Fr. Woda SJ