o. Fr. Woda SJ wraz ze Współbraćmi przy grobie misjonarzy