O. Gerard Karas SJ w towarzystwie sióstr służebniczek w Kasisi, Zambia