O.Jakub Maria Rostworowski SJ wśród swoich współpracowników