O. Jan Kiełbasa SJ


OJCIEC JAN KIEŁBASA SJ
Ojciec Jan Kiełbasa, jezuita, syn Józefa i Anieli z domu Witek, urodził się 24 listopada 1940 roku w Mystkowie koło Nowego Sącza. Wstąpił do zakonu 30 lipca 1960 roku w Starej Wsi koło Brzozowa. Studia filozoficzne ukończył w Krakowie przed wyjazdem na misje. Studia teologiczne ukończył w Irlandii, po czym 18 czerwca 1973 roku przy- jął w Dublinie święcenia kapłańskie. Po święceniach studia specjalistyczne odbył w Stanach Zjednoczonych1.
„Do Zambii przybył w 1968 roku; od tego czasu pracował w różnych placówkach misyjnych w Kasisi, Lusace i Katondwe. W Katondwe przez 15 lat był nauczycielem w szkołach rządowych. Pełnił również funkcję przełożonego misji. Od roku 1993 pełnił posługę w parafii Chrystusa Króla w Mumbwa, gdzie był przełożonym misji oraz nauczycielem w szkole misyjnej. W Nangomie kierował projektem rozwojowym rolnictwa Self Help Project, w którym zatrudnionych było około 70 pracowników. Następnie został przeniesiony do Lusaki, gdzie pracował w parafii pw. St. Mary’s w Matero oraz jako nauczyciel w szkole Matero Boy’s Secondary School Braci Marianistów. Z powodu poważnej choroby został przeniesiony do infirmerii zakonnej w Lusace. Tam zajmował się tłumaczeniem artykułów i publikacji misyjnych na język angielski. Przetłumaczył i wydał m.in. pamiętnik polskiego misjonarza, jezuity br. Józefa Boronia. W 2011 roku został odznaczony medalem wojskowym za służbę woj- skową pełnioną w latach sześćdziesiątych XX wieku. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia zdecydował się na wyjazd do Polski. […] W latach swojej pracy misyjnej piastował również funkcję Przysięgłe- go Sądu Najwyższego Zambii”2. Od jesieni 2020 roku przebywa w Kolegium Księży Jezuitów w Starej Wsi koło Brzozowa.
1. Por. L. Grzebień SJ, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564–1995, Kraków 1996. Hasło „KIEŁBASA Jan”.
2. Polscy Misjonarze w Świecie. 50 lat od Dekretu soborowego „Ad Gentes”. T. I: Afryka i Madagaskar, red. D. Cichy, W. Kluj, J. Różański, K. Szymczycha, Górna Grupa 2015, s. 146. Hasło: ks. Jan Kiełbasa SJ.

PAMIĘTNIK Z ZAMBII
I. PIERWSI POLSCY MISJONARZE W AFRYCE. Do roku 1850 ciężko było wyjechać na misje, ponieważ nie było zorganizowanej struktury pomocy, więc jakiekolwiek działania w tym kierunku były utrudnione. Ojciec Ludwik Grzebień SJ we wstępie do książki Wśród ludu Zambii tak pisze … czytaj dalej