O. Ludwik Zapała SJ w towarzystwie siostr Służebniczek, rodzonych bliźniaczek