O. Tadeusz Sarota SJ, misjonarz na Ukrainie podczas odwiedzin chorych