Rolnictwo ekologiczne. Uprawa rośłin strączkowych4