O. Mirosław Matyja SJ, misjonarz w Mozambiku i Brazylii