Obraz Matthiasa Grünewalda

Ołtarz z Isenheim (widok drugi), skrzydło lewe: Zwiastowanie; część środkowa: Narodziny dzieciątka Jezus z koncertem Aniołów; skrzydło prawe: Zmartwychwstanie Jezusa. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie_(obraz_Matthiasa_Gr%C3%BCnewalda)