P Henryk Portberge Antananivo 02102017 na tle domu w wydaniu malgaskim(16)