Otagowano: Afryka

OCHRONA TRADYCJI SZCZEPU TONGA

Od początku swojego istnienia Radio Chikuni dostrzega wartość i potrzebę ochrony kultury i swoich korzeni dla stabilnego rozwoju człowieka. Muzyka, śpiew i taniec nie tylko wyrażają charakter i zwyczaje danego kręgu ludzi (szczepu, grupy...

GENERALSKIE ODWIEDZINY

Na wizytę Generała jezuitów, o. Arturo Sosy SJ musieliśmy długo czekać. Planowana była na rok 2021, w którym obchodziliśmy 50-lecie malgaskiej prowincji jezuitów. Niestety, covidowe obostrzenia pokrzyżowały plany i trzeba było wizytę przełożyć. Kiedy...