Otagowano: modlitwa o beatyfikację

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUG BOŻYCH

Ojcze Niebieski, Ty w swoim Synu Jezusie Chrystusie do końca nas umiłowałeś! Dziękujemy Ci za świadectwo miłości, jakie swoim życiem i męczeńską śmiercią w latach II wojny światowej ukazali Słudzy Boży z Towarzystwa Jezusowego:...