Otagowano: stacje misyjne

ROLA RADIA CHIKUNI W WYPOWIEDZIACH SŁUCHACZY. SŁUCHACZE O RADIU CHIKUNI

Radio Chikuni jest pierwszą stacją radiową, której zaczęłam słuchać w Południowej Prowincji Zambii [jedna z dziesięciu prowincji, w przeważającej części rolnicza – przyp. red.]. Przyczyniła się ona bardzo do rozwoju tej części Zambii, zgodnie...