Otagowano: tradycja

OCHRONA TRADYCJI SZCZEPU TONGA

Od początku swojego istnienia Radio Chikuni dostrzega wartość i potrzebę ochrony kultury i swoich korzeni dla stabilnego rozwoju człowieka. Muzyka, śpiew i taniec nie tylko wyrażają charakter i zwyczaje danego kręgu ludzi (szczepu, grupy...

Tradycyjne afrykańskie obrzędy inicjacji

Oprac. Czesław H. Tomaszewski SJ 13.11.2016 W religiach afrykańskich obrzędy inicjacji związane są z przechodzeniem człowieka z jednego ważnego momentu życia do kolejnego. Można wyróżnić kilka takich kluczowych etapów: narodziny, nadanie imienia, dojrzewanie, zawieranie...