Otagowano: życzenia świąteczne

BOŻE NARODZENIE 2022

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie”. (Łk 2,1) Monarcha swym rozporządzeniem daje do wiadomości wszystkim swoim poddanym, że to on jest ich panem, jemu podlegają i...

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2019

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju,...