O. Józef Oleksy SJ, misjonarz z Malawi, podczas spotkania w Domu Pomocy Społecznej