Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie