Koło misyjne dzieci i młodzieży, Rzeszów. szk. nr 17