misje-jezuickie.pl Blog

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUG BOŻYCH

Ojcze Niebieski, Ty w swoim Synu Jezusie Chrystusie do końca nas umiłowałeś! Dziękujemy Ci za świadectwo miłości, jakie swoim życiem i męczeńską śmiercią w latach II wojny światowej ukazali Słudzy Boży z Towarzystwa Jezusowego:...

MUSZĘ BYĆ ŚWIĘTYM

OJCIEC KAZIMIERZ DEMBOWSKI SJ (1912–1942) Urodził się 3 sierpnia 1912 roku w Strzyżowie w rodzinie Zygmunta i Marii z domu Denkler. Od najmłodszych lat wzrastał w atmosferze religijnej, przenikniętej kultem Matki Boskiej Starowiejskiej. Jako...

BOGU I JEGO SPRAWIE ODDAĆ SIĘ TRZEBA NA ZAWSZE

OJCIEC ADAM SZTARK SJ (1907–1942) Urodził się 30 lipca 1907 roku w Zbiersku koło Kalisza. Do zakonu wstąpił 6 września 1924 roku w Starej Wsi. Święcenia kapłańskie otrzymał w uroczystość św. Jana Chrzciciela w...