misje-jezuickie.pl Blog

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I GRUP RODZINNYCH

Organizator:Referat MisyjnyProwincji Polski PołudniowejTowarzystwa Jezusowego   Cele konkursu: 1. Popularyzacja wiedzy na temat pracy współczesnego misjonarza.2. Kształtowanie umiejętności tworzenia skutecznego przekazu w wybranej formie.3. Wspieranie postaw prospołecznych; rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby otoczenia....