O. ST. SMOLCZEWSKIEGO SJ

GALERIE ZDJĘĆ O. STANISŁAWA SMOLCZEWSKIEGO SJ

REMONT ZDEWASTOWANEGO PRZEZ SOWIECKIE WŁADZE NEOGOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W CZERNIOWCACH.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został wybudowany w XIX wieku w neogotyckim stylu na gruncie otrzymanym od miasta i z ofiar polskiego społeczeństwa. Konsekracji świątyni dokonał arcybiskup lwowski Seweryn Morawski 25 listopada 1894 roku. W chwili obecnej jest w „opłakanym stanie”. Po drugiej wojnie światowej został przez sowieckie władze odebrany jezuitom i w latach 60. przekształcony w archiwum. W tym celu nawę kościoła podzielono dwoma żelbetowymi stropami. Z otrzymanych w ten sposób pomieszczeń utworzono czytelnię, gabinety oraz magazyn. Kościół do chwili obecnej nie jest używany do celów kultu. Stopniowo są usuwane „urządzenia” wybudowane przez Sowietów oraz powstałe wskutek tego zniszczenia.

Zobacz więcej: Parafia w Czerniowcach, oraz strona parafii: http://pl.serceisusa.org/glowna-2/

« z 2 »