MISJONARZE AKTYWNI

MISJONARZE AKTYWNI

Poniżej przedstawiamy tych, którzy są ciągle aktywni na misjach. Oto, co sami piszą o sobie, swoim powołaniu misyjnym, swojej pracy, projektach, potrzebach …

O. HENRYK DZIADOSZ SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. HENRYK DZIADOSZ SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. GERARD KARAS SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

O. GERARD KARAS SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

O. TADEUSZ KASPERCZYK SJ, MISJONARZ NA MADAGASKARZE

O. TADEUSZ KASPERCZYK SJ, MISJONARZ NA MADAGASKARZE

O. ANDRZEJ LEŚNIARA SJ, MISJONARZ W ZAMBII

O. ANDRZEJ LEŚNIARA SJ, MISJONARZ W ZAMBII

O. MIROSŁAW A. MATYJA SJ, MISJONARZ W BRAZYLII

O. MIROSŁAW A. MATYJA SJ, MISJONARZ W BRAZYLII

O. TOMASZ NOGAJ SJ, MISJONARZ W SUDANIE POŁUDNIOWYM

O. TOMASZ NOGAJ SJ, MISJONARZ W SUDANIE PŁD.

O. JÓZEF OLEKSY SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

O. JÓZEF OLEKSY SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

O. JÓZEF PAWŁOWSKI SJ, MISJONARZ NA MADAGASKARZE

O. J. PAWŁOWSKI SJ, MISJONARZ NA MADAGASKARZE

O. JAKUB M. ROSTWOROWSKI SJ, MISJONARZ W ZAMBII

O. JAKUB M. ROSTWOROWSKI SJ, MISJONARZ W ZAMBII

O. TADEUSZ SAROTA SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. TADEUSZ SAROTA SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. STANISŁAW SMOLCZEWSKI SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. STANISŁAW SMOLCZEWSKI SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. ARTUR WARDĘGA SJ, MISJONARZ W CHINACH

O. ARTUR WARDĘGA SJ, MISJONARZ W CHINACH

Br. DAMIAN WOJCIECHOWSKI SJ, MISJONARZ W KIRGIZJI

BR. JERZY ZADWÓRNY SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

BR. JERZY ZADWÓRNY SJ, MISJONARZ NA UKRAINIE

O. LUDWIK ZAPAŁA SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI

O. LUDWIK ZAPAŁA SJ, MISJONARZ W ZAMBII I MALAWI